فراخوان حامیان محیط زیست برای حفاظت از جنگل بیالویزا در لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فراخوان حامیان محیط زیست برای حفاظت از جنگل بیالویزا در لهستان

خبر کوتاه

مدافعان محیط زیست در مادرید طی فراخوانی خواستار حفاظت کامل از درختان جنگل بیالویزا در لهستان ( قدیمی ترین جنگل اروپا) شدند.

تنی چند از فعالان صلح سبز با قرار گرفتن بر بام ساختمان وزارت محیط زیست در ورشو تبلیغ این وزارتخانه مبنی بر قطع درختان به منظور مقابله با حشرات موذی را پایین کشیدند.

در اواخر مارس سال جاری وزیر محیط زیست لهستان از طرحی جنجالی خبر داد که به موجب آن قطع درختان این جنگل با هدف مقابله با حشرات موذی تسریع می شود. این طرح اعترض مدافعان محیط زیست، دانشگاهیان و کمیسیون اروپا را به همراه داشت.