افق کره خاکی از دل فضا

افق کره خاکی از دل فضا

ناسا با تصویربرداری گاه گذر که از ایستگاه فضایی بین المللی تهیه شده است ویدئویی زیبا از افق کره زمین را منتشر کرد.

ناسا با تصویربرداری گاه گذر که از ایستگاه فضایی بین المللی تهیه شده است ویدئویی زیبا از افق کره زمین را منتشر کرد.

تازه‌ترین ویدیو