معرفی کابینه جدید عراق و پایان تحصن در «منطقه سبز» بغداد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
معرفی کابینه جدید عراق و پایان تحصن در «منطقه سبز» بغداد

نخست وزیر عراق کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی کرد. حیدرالعبادی، این را اقدامی در جهت تشکیل دولت تکنوکرات با هدف مقابله با فساد مالی فراگیر عنوان کرد.
به گفته نخست وزیرعراق، وزرای کشور و دفاع به دلیل شرایط امنیتی کنونی این کشور تغییر نمی کنند.
در لیست کابینه جدید، شریف علی بن حسین، رئیس جنبش پادشاهی مشروطه عراق و از خاندان پادشاهی حجاز به عنوان وزیر خارجه جدید عراق معرفی شده است.

همزمان مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی با استقبال از لیست کابینه جدید دولت از هوادارانش خواست تا به تحصن خود پایان داده و منطقه سبز را ترک کنند.
وی با اعلام پایان تحصن تاکید کرد که معرفی کابینه جدید نتیجه تحصن اخیر هوادارانش بوده است.