وزیر صنایع ایتالیا استعفاء کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
وزیر صنایع ایتالیا استعفاء کرد

وزیر صنایع ایتالیا از سمت خود استعفاء داد. فدریکا گویدی به سوء استفاده از قدرت و تعارض در منافع متهم است.

مقامات قضایی ایتالیا پیش تر اعلام کرده بودند که مکالمه تلفنی از وی در اختیار دارند که طی آن٬ خانم وزیر به دوست پسرش جانلوکا جِمِلی اطمینان می دهد که دولت به زودی قانونی را اجرایی خواهد کرد که موجب رشد تجارت وی خواهد شد. جانلوکا جملی در صنعت نفت فعال است.