هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: صد میلیارد پوند و۹۵۰ هزار شغل

هزینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: صد میلیارد پوند و۹۵۰ هزار شغل
نگارش از Euronews

کنفدراسیون صنایع بریتانیا می گوید، خروج این کشور از اتحادیه اروپا می تواند هزینه ای ۱۰۰میلیارد پوندی به همراه از دست رفتن ۹۵۰ هزار شغل تا سال ۲۰۲۰

کنفدراسیون صنایع بریتانیا می گوید، خروج این کشور از اتحادیه اروپا می تواند هزینه ای ۱۰۰میلیارد پوندی به همراه از دست رفتن ۹۵۰ هزار شغل تا سال ۲۰۲۰ برای اقتصاد این کشور به همراه داشته باشد.

براساس تحقیقی که به سفارش گروه کارفرمایان این موسسه صورت گرفته، فارغ از توافقات تجاری ای که لندن بتواند با شرکای اروپایی سابق خود داشته باشد، «برکسیت» یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، شوک بزرگی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.

هفته گذشته نیز کنفدراسیون صنایع بریتانیا گزارشی منتشر کرد که نشان می داد ۸۰ درصد اعضای آن خواهان ماندن این کشور در اتحادیه اروپا هستند، در حالی که تنها ۵ درصد اعضا معتقدند خروج از این اتحادیه به آنان کمک می کند.

قرار است بریتانیایی ها سوم تیرماه (بیست و سوم ژوئن) سال جاری با شرکت در یک همه پرسی، به خروج و یا عدم خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دهند.

مطالب مرتبط