فیسبوک مالیات بیشتری در بریتانیا پرداخت خواهد کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
فیسبوک مالیات بیشتری در بریتانیا پرداخت خواهد کرد

فیسبوک در نظر دارد اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد ناشی از انتشار تبلیغات که مربوط به مشتریان بریتانیایی این شبکه است را در این کشور تسلیم نهادهای مالیاتی کند.

فیسبوک پیش از این تصمیم مالیات بر درآمد خود را در ایرلند یعنی جایی که دفتر مرکزی این شبکه اجتماعی در قاره اروپا واقع شده، می پرداخت. ایرلند جایی است که قوانین مالیاتی سختگیرانه ای برای شرکتها ندارد. بدین ترتیب فیسبوک در سال ۲۰۱۴ تنها مالیاتی معادل ۵ هزار ۶۰۰ یورو پرداخته بود. با این تصمیم نرخ مالیات بر درآمد فیسبوک در بریتانیا ۲۰ درصد خواهد بود که از ایرلند ۸ درصد بالاتر است.

پیش از این رژیم مالیاتی تعیین شده برای شرکتهای بزرگ چند ملیتی در بریتانیا و پرداخت مالیات ناچیز از سوی آنها اعتراضاتی را در این کشور بدنبال داشته است.