کمک مالی به شرکت داروسازی «مرک» برای توسعه واکسن ضد ویروس ابولا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمک مالی به شرکت داروسازی «مرک» برای توسعه واکسن ضد ویروس ابولا

سازمان بین المللی «اتحاد برای واکسن و مصونیت» با اعطای کمک مالی معادل ۵ میلیارد دلار به شرکت داروسازی «مرک» برای توسعه واکسن ضد ویروس ابولا موافقت کرده است.

شرکت مرک تا ماه مه سال جاری حدود ۳۰۰ هزار دوز از این واکسن را برای آزمایش آماده خواهد کرد. هدف شرکت مرک کسب مجوز از سازمان بهداشت جهانی برای این واکسنها است.

ویروس ابولا بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ به عنوان عامل مرگ حدود ۵ هزار نفر در قاره آفریقا شناخته شده است.