رانش زمین در یک منطقه صنعتی در چین

رانش زمین در یک منطقه صنعتی در چین
نگارش از مسعود سالاری

خبر کوتاه بر اثر رانش زمین در یک منطقه صنعتی در چین، ۲۲ ساختمان بر روی دریایی از گل و لای لغزیده و فرو ریختند. در این حادثه که صبح روز یکشنبه در

خبر کوتاه

بر اثر رانش زمین در یک منطقه صنعتی در چین، ۲۲ ساختمان بر روی دریایی از گل و لای لغزیده و فرو ریختند. در این حادثه که صبح روز یکشنبه در منطقه شنژن واقع در جنوب چین روی داد، ۹۰۰ نفر از منطقه دور شده، اما ۲۲ نفر هم چنان ناپدید هستند.

مطالب مرتبط