ائتلاف اتحادیه اروپا با ۷۹ کشور در نشست تغییرات اقلیمی پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ائتلاف اتحادیه اروپا با ۷۹ کشور در نشست تغییرات اقلیمی پاریس

اتحادیه اروپا در خصوص تغییرات اقلیمی با ۷۹ کشور از آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام ائتلافی را تشکیل داد تا نشست موسوم به کپ ۲۱ (COP21) در پاریس در دستیابی به توافق نهایی و جهانی ناکام نماند.

هدف از این ائتلافی که موثر و کارساز توصیف می شود اتخاذ مواضع مشترک در مواردی است که کشورها بر سر آنها اختلاف نظر دارند، تشتت آرایی که حصول به توافقی نهایی را تهدید می کند.

میگل آریاس کمیسر اتحادیه اروپا در امور اقلیم و انرژی گفت:«توافق پاریس باید به لحاظ قانونی الزام آور، فراگیر، بلندپروازانه، منصفانه و قوی و با اهدافی بلندمدت و نقشه راهی باشد برای عبور ما از وضعیت فعلی به مهار دو درجه سانتیگرادی گرمایش زمین.»

اتحادیه اروپا برای ائتلاف جدیدش مبلغ ۴۷۵ میلیون یورو اختصاص داده است، بودجه ای که صرف حمایت از پروژه و طرح های مربوط به تغییرات اقلیمی در ۷۹ کشور در آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام خواهد شد.