واکنش ساکنان لندن به حمله شنبه شب در متروی این شهر

واکنش ساکنان لندن به حمله شنبه شب در متروی این شهر
نگارش از Euronews

واکنش ساکنان لندن به حمله یک فرد مسلح به چاقو در روز شنبه که مقامات بریتانیایی آن را “تروریستی” خواندند، متفاوت بود. یکی از آنها می گوید: “من به

واکنش ساکنان لندن به حمله یک فرد مسلح به چاقو در روز شنبه که مقامات بریتانیایی آن را “تروریستی” خواندند، متفاوت بود.

یکی از آنها می گوید: “من به زندگی ام با روش کنونی ادامه می دهم. فکر نمی کنم که آنها با توسل به خشونت به هیچ نتیجه ای برسند.”

دیگری هم می گوید: “واکنش پلیس خیلی سریع بود.من در اتوبوس بودم و ناگهان همه چیز متوقف شد. واقعا خوب است که همه در حالت آماده باش باشند. ولی متاسفانه اگر اتفاقی بخواهد بیفتد، خواهد افتاد.”

شهروند دیگری هم با وحشتناک خواندن این حمله می گوید: “اما این فقط یک فرد با افکار وحشیانه بود. فکر نمی کنم دوباره چنین اتفاقی بیفتد. بنابراین جای نگرانی برای مسافرت کردن وجود ندارد در غیر این صورت شما هرگز نباید هیچ جایی بروید.”

بنابر گزارشها، به دنبال این حمله، یک خانه در شرق لندن بازرسی شده و فرد مظنون که یک مرد بیست و نه ساله عنوان شده، همچنان در بازداشت به سر می برد.

مطالب مرتبط