حذف مشاغل در شرکت صنایع دفاعی «بی ای ئی سیستمز»

حذف مشاغل در شرکت صنایع دفاعی «بی ای ئی سیستمز»
نگارش از Euronews

شرکت بریتانیایی «بی ای ئی سیستمز» فعال در بخش هوا فضا و صنایع دفاعی برنامه تعدیل نیروی کار خود را در دست اجرا دارد. براین اساس ۳۷۱ پست از این کمپانی

شرکت بریتانیایی «بی ای ئی سیستمز» فعال در بخش هوا فضا و صنایع دفاعی برنامه تعدیل نیروی کار خود را در دست اجرا دارد. براین اساس ۳۷۱ پست از این کمپانی بزرگ حذف خواهد شد.

کند شدن روند تولید هواپیماهای جنگنده «تیفون» این شرکت که بر روی بیلان سالانه آن تاثیر منفی می گذارد عامل اصلی اجرای برنامه حذف مشاغل عنوان شده است.

درآمد ناشی از فروش این جنگنده ها تا پایان سال جاری میلادی به رقم ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و تا سال ۲۰۱۶ با ۲۰۰ میلیون پوند افت به رقم ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون پوند خواهد رسید.

مطالب مرتبط