زنان روس از تجربه هشت روز زندگی در یک کپسول فضایی شبیه سازی شده می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زنان روس از تجربه هشت روز زندگی در یک کپسول فضایی شبیه سازی شده می گویند

یک گروه از زنان روس، پس از هشت روز از یک کپسول فضایی شبیه سازی شده بیرون آمدند.

هدف از این آزمایش تاثیر سفر به کره ماه بر روی زنان در یک فضای انزوا و پر استرس بود.

یکی از آنها می گوید: “ما هیچ دعوایی با هم نداشتیم. من می خواهم به تمام کسانی که در شبکه های اجتماعی در مورد ما مطلب می نوشتند بگویم مردم کمی بودند که به تجربه ما با دید تردید نگاه می کردند و انتظار داشتند ما با هم دعوا کنیم.اما من می خواهم آنها را مایوس کنم و بگویم که ما چنین شرایطی را نداشتیم.”

دیگری هم می گوید: “ما در انزوا و در جهانی جدا به سر می بردیم. به سختی می توانستیم تصور کنیم که در مسکو باشیم. اگر ما احساس در فضا بودن را نداشتیم ولی احساس در مسکو بودن را هم نداشتیم.”

گرچه قبلا مرکز پزشکی فضایی روسیه این آزمایش را انجام داده بود، اما این اولین بار بود که این آزمایش بر روی تیمی صورت گرفت که همه اعضای آن زن بودند.