مجارستان مرز خود با کرواسی را برای مقابله با ورود پناهجویان مسدود کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
مجارستان مرز خود با کرواسی را برای مقابله با ورود پناهجویان مسدود کرد

مجارستان مرز خود با کرواسی را از اولین ساعات روز شنبه و در ادامه سیاستهای سختگیرانه در برابر موج ورود پناهجویان، مسدود کرد.

دولت راستگرای مجارستان پیش از این مرز خود با صربستان را نیز برای جلوگیری از ورود صدها هزار پناهجو، مسدود کرده بود. بسیاری از این پناهجویان اهل سوریه هستند و از جنگ داخلی در این کشور فرار می کنند.

تنها ساعاتی پیش از آنکه مجارستان مرز خود با کرواسی را مسدود کند، قطاری که حامل تعداد زیادی از پناهجویان بود به مرز مجارستان رسید.

با بسته شدن مرز مجارستان با کرواسی، پناهجویان از این پس برای رسیدن به اروپای مرکزی باید از اسلوونی عبور کنند.

رانکو استوجیچ، وزیر کشور کرواسی در این مورد می گوید: «ما آنها را به سمت اسلوونی می فرستیم. این امر به این معناست که باید به تمامی مقررات احترام بگذاریم زیرا توافقی با اسلوونی در مورد مسیر جایگزین سوم مهاجران که همان کرواسی است، صورت نگرفته است. بسیار مهم است که اسلوونی تا زمانی که اتریش و آلمان مهاجران را می پذیرند، به افرادی که به کرواسی می آیند اجازه عبور دهد.»

دولت مجارستان تقریبا در تمام طول مرز جنوبی خود اقدام به حصار کشی کرده است. اقدامی که به گفته دولت این کشور با هدف دفاع از رفاه و امنیت اتحادیه اروپا در برابر پناهجویانی که “ارزشهای مسیحی” اروپا را تهدید می کنند، صورت می گیرد.