کاهش قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
کاهش قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو

آمار نشان می دهد قیمت تولیدات صنعتی در حوزه پولی یورو در ماه اوت سال جاری نسبت به ماه پیش از آن ۰.۸ درصد کاهش یافته است. در بازه زمانی یک ساله نیز این کاهش قیمت ۲.۶ درصد ارزیابی شده است.

سقوط قیمتها در بخش انرژی تاثیر مستقیمی بر روی کاهش سطح قیمتها در بخش تولیدات صنعتی در این منطقه داشته است.

نرخ تورم در حوزه پولی یورو از ماه سپتامبر سال جاری برغم تمهیدات بانک مرکزی اروپا روندی منفی به خود گرفته است. بانک مرکزی همواره با ایجاد تحول در سیاست پولی خود سعی دارد با این روند مقابله کند.