رکورد جدیدی برای مسن ترین دونده جهان

رکورد جدیدی برای مسن ترین دونده جهان
نگارش از Euronews

هیدکچی میازاکی، ورزشکار ژاپنی یک روز پس از تولد ۱۰۵ سالگی خود رکورد جدیدی در دوی ۱۰۰ متر پیشکسوتان ثبت کرد. او مسیر را در ۴۲ ثانیه ۲۲ صدم ثانیه دوید

هیدکچی میازاکی، ورزشکار ژاپنی یک روز پس از تولد ۱۰۵ سالگی خود رکورد جدیدی در دوی ۱۰۰ متر پیشکسوتان ثبت کرد. او مسیر را در ۴۲ ثانیه ۲۲ صدم ثانیه دوید تا نشان دهد سن تنها یک عدد است و اراده آدمی است که او را به پیش می برد. این پیشکسوت ورزش دو و میدانی جنگ جهانی اول و دوم و بسیاری دیگر از رویدادهای مهم جهانی را به چشم دیده است.

مطالب مرتبط