پیام پاپ در آمریکا: حمایت از افراد آسیب پذیر و حل معضل گرمایش زمین

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیام پاپ در آمریکا: حمایت از افراد آسیب پذیر و حل معضل گرمایش زمین

پاپ فرانچسکو پس از کوبا در اولین سفرش به آمریکا طی مراسم ویژه ای در کاخ سفید مورد استقبال باراک اوباما، رئیس جمهوری، قرار گرفت.

پاپ با ایفای نقشی مهم در از سرگیری روابط آمریکا و کوبا از هر قصبه و اجتماع مذهبی مسیحی خواسته است تا یک خانوادۀ مهاجر را تحت حمایت خود بگیرند.

باراک اوباما با اشاره به این دو موضوع خطاب به پاپ گفت:«به ما یادآوری کردید که تاثیرگذارترین پیام خداوند پیام رحمت و مهربانی است؛ استقبال از غریبه ها با همدلی و آغوش و دلی حقیقتا باز؛ استقبال از پناهجویانی که از اراضی جنگ زده می گریزند یا از آنهایی که با ترک خانه و کاشانه خود در جستجوی یک زندگی بهترند.»

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان هم گفت:«از تمام مردان و زنان خوب و مهربان این ملت بزرگ می خواهم تا از جامعه جهانی در حفاظت از مردم آسیب پذیر دنیا حمایت کنند.»

وی همچنین گفت:«از نظر من پرواضح است که تغییرات آب و هوایی مشکلی است که دیگر نمی توان آن را به نسل آتی سپرد.»

پاپ با بیان این که وضعیت تغییرات آب و هوایی وارد مرحله ای بحرانی شده و بشر در برهه ویژه ای از تاریخ خود به سر می برد از آمریکا خواست تا به حل معضل گرمایش کره زمین کمک کند.

رهبر کاتولیک های جهان همانگونه که در اغلب سفرها و دیدارهای او معمول است، کاروان خود و ماموران امنیتی را، این بار بخاطر دختربچه ای، متوقف کرد و او را مورد نوازش قرار داد.