وزیر کشور آلمان: کنترل مبادی ورودی به معنی بسته شدن مرزها نیست

وزیر کشور آلمان: کنترل مبادی ورودی به معنی بسته شدن مرزها نیست
نگارش از Euronews

هزاران نفر از پناهجویان در اتریش در انتظار اجازه دولت آلمان برای ورود به این کشورند. تنها در دو شهر مرزی سالزبورگ اتریش و فرای لاسینگ آلمان بیش از

هزاران نفر از پناهجویان در اتریش در انتظار اجازه دولت آلمان برای ورود به این کشورند.

تنها در دو شهر مرزی سالزبورگ اتریش و فرای لاسینگ آلمان بیش از هفت هزار پناهجو تجمع کرده اند. هجوم صدها پناهجو به ایستگاه قطار سالزبورگ نیز موجب توقف عبور و مرور قطارها شد. به گفته یکی از مقامات اتریش در صورتی که این روند ادامه پیدا کند ایستگاه قطار موقتا تعطیل می شود.

همزمان مقامات اتحادیه اروپا و آلمان روز پنجشنبه از محل اسکان پناهجویان در این کشور دیدار کردند. در جریان این دیدار مسئول مهاجرت اتحادیه اروپا تعهد آلمان در برابر پناهجویان را قابل توجه دانست و تاکید کرد که اتحادیه اروپا از هیچ کمکی به آلمان کوتاهی نخواهد کرد.

توماس ده مزیر، وزیر کشور آلمان نیز با اشاره به افزایش کنترل مبادی ورودی گفت: «این اقدام به معنای بسته شده مرزها نیست. با این کار فقط می خواهیم ورود به کشور هماهنگ شده باشد و بدانیم چه کسانی وارد می شوند.»

دولت آلمان از روز یکشنبه به منظور مقابله با قاچاقچیان انسان کنترل مرزهایش با اتریش را از سر گرفته است.

مطالب مرتبط