هر چه را که دوست ندارید، دیسلایک کنید

هر چه را که دوست ندارید، دیسلایک کنید
نگارش از Euronews

خبر کوتاه فیسبوک گزینۀ دیسلایک را به زودی به مشتریان خود عرضه می کند. هنوز مشخص نیست این کاربرد جدید از چه تاریخی به صفحۀ فیسبوک کاربران اضافه خواهد

خبر کوتاه

فیسبوک گزینۀ دیسلایک را به زودی به مشتریان خود عرضه می کند. هنوز مشخص نیست این کاربرد جدید از چه تاریخی به صفحۀ فیسبوک کاربران اضافه خواهد شد اما مدیران این صفحۀ اجتماعی می گویند به زودی این گزینۀ به دیگر گزینه های فیسبوک اضافه می شود.

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک روز سه شنبه به هنگام این خبر گفت فیسبوک مدت زیادی برای اضافه کردن این امکان مردد بود اما با بالا رفتن تقاضا برای دکمۀ دیسلایک، فیسبوک تصمیم گرفته است این امکان را به کاربران خود عرضه کند.

مدیر عامل فیسبوک به تازگی توسط مجلۀ «ونیتی فیر» به عنوان بانفوذترین شخص در عرصۀ تجارت و اینترنت انتخاب شده است.