کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف ردپای دایناسور سی تنی در آلمان

خبر کوتاه

دانشمندان آلمانی می گویند رد پای یک دایناسور سی تنی را در نزدیکی هانوفر کشف کرده اند.

این رد پا در مسیری به طول پنجاه متر یافت شده و قطر هر کدام از آنها یک و دو دهم متر گزارش شده است.