تظاهرات راست افراطی آلمان در شهر هایدنو برای دومین شب ادامه یافت

تظاهرات راست افراطی آلمان در شهر هایدنو برای دومین شب ادامه یافت
نگارش از Euronews

تنش و درگیری بین پلیس و معترضان به حضور مهاجران در شهر هایدنو در آلمان شنبه شب برای دومین شب متوالی ادامه یافت. در تظاهرات شنبه شب حدود ۱۵۰ نفر

تنش و درگیری بین پلیس و معترضان به حضور مهاجران در شهر هایدنو در آلمان شنبه شب برای دومین شب متوالی ادامه یافت.

در تظاهرات شنبه شب حدود ۱۵۰ نفر حضور داشتند که در پی پرتاب سنگ و بطری و ترقه به سمت پلیس از طرف معترضان این تظاهرات به خشونت کشیده شد. دو مامور پلیس در این درگیری ها زخمی شدند. این در حالی است که برخی از تظاهرکنندگان شعار «سلام بر هیتلر» سر می دادند.

جمعه شب نیز درگیری هایی بین طرفداران راست افراطی و پلیس رخ داده بود که منجر به زخمی شدن دهها نیروی پلیس شده بود.

وزیر کشور آلمان روز یکشنبه ضمن محکوم کردن حمله به پناهجویان خواستار سرکوب طرفداران راست افراطی و نژادپرستان در این کشور شد و شرایط پیش آمده را چالشی بزرگ خواند.

در همین حال حدود ۱۰۰ نفر شنبه شب در هایدنو در دفاع از حضور مهاجران در این شهر دست به تظاهرات زدند.

انتظار می رود که تعداد پناهجویان در سال جاری در آلمان به ۸۰۰ هزار نفر برسد.

مطالب مرتبط