بانوی اول سابق خمرهای سرخ کامبوج در گذشت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بانوی اول سابق خمرهای سرخ کامبوج در گذشت

خبر کوتاه

ینگ تیریت، بانوی اول سابق خمرهای سرخ کامبوج در سن هشتاد و سه سالگی در گذشت.

با مرگ او روند پیگیری قضایی او بخاطر مشارکت در قتل عام دو میلیون نفر در بین سالهای 1975 تا 1979 میلادی، متوقف شد.