سیل در میانمار؛ یک میلیون آسیب دیده در انتظار کمک

سیل در میانمار؛ یک میلیون آسیب دیده در انتظار کمک
نگارش از Euronews

با گذشت چند روز از جاری شدن سیل در میانمار، همچنان بر تعداد آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی افزوده می شود. بدترین سیل طی دهه های گذشته در این کشور زندگی

با گذشت چند روز از جاری شدن سیل در میانمار، همچنان بر تعداد آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی افزوده می شود. بدترین سیل طی دهه های گذشته در این کشور زندگی نزدیک به یک میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده و جان نزدیک به یکصد نفر را گرفته است.

بالا آمدن ارتفاع آب در دلتای ایرراوادی بیش از ۳۳۰ هزار نفر را به ترک خانه هایشان واداشته است. برخی نیز از ترس اینکه دار و ندارشان به چنگ دزدها بیافتد، ماندن را بر رفتن ترجیح داده اند.

یکی از آنها می گوید: «ما قایقی نداریم که جایی برویم و کاری نمی توانیم بکنیم جز ماندن در اینجا. حتی یک توالت هم نداریم و هیچ چیزی بدتر از این نیست. در مورد آب اوضاع کمی بهتر است. برای اینکه کسی هست که آب به ما می رساند و ما هم از آن استفاده می کنیم.»

بخش قابل توجهی از آسیب دیدگان این فاجعه طبیعی در پناهگاه های موقت نظیر مدارس و معابد اسکان داده شده اند.

قایق های حامل کمک از طرف سازمانهای غیر دولتی می رسند اما جوابگوی نیاز آسیب دیدگان نیست.

با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی در هشتم نوامبر، اهمیت کمک رسانی به آسیب دیدگان برای دولت کنونی و مخالفان دوچندان می شود، عاملی که ممکن است به مدیریت این بحران کمک کند.

مطالب مرتبط