اعتراض به رای دادگاه در هنگ کنگ با پوشیدن سینه بند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به رای دادگاه در هنگ کنگ با پوشیدن سینه بند

دهها نفر در هنگ کنگ با بستن سینه بند، نسبت به بازداشت و محاکمۀ یک زن سی ساله که متهم شده با پستانهایش به یک پلیس حمله کرده است، اعتراض کردند.

انگ لی اینگ می گوید این پلیس قصد داشته کیف او را بگیرد و در همین حین دستش به یکی از پستان های او خورده اما پلیس مذکور روایت این زن را رد کرده و می گوید این زن با پستان هایش به وی حمله کرده است.

دادگاه انگ لی اینگ را که در دفاعیۀ خود، از این اقدام پلیس با عنوان تعرض نام برده، به سه ماه و نیم زندان محکوم کرده است. دادگاه می گوید این زن برای متهم کردن این پلیس از شاخصه های زنانگی استفاده کرده است.

تجمع کنندگان که در میان آنها تعدادی مرد نیز دیده می شوند، این ادعای پلیس را مضحک خوانده و از دادگاه خواسته اند حکم مورد نظر را لغو کند.