بازداشت فعالان حقوق همجنس گرایان در سن پترزبورگ

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت فعالان حقوق همجنس گرایان در سن پترزبورگ

باردیگر فعالان حقوق همجنسگرایان در سن پترزبورگ روسیه بازداشت شدند.

این فعالان سعی داشتند در روز ملی بزرگداشت چتربازان جنگ تظاهرات کنند اما ابتدا از سوی ملی گرایان افراطی در مرکز سن پترزبورگ مورد تعرض قرار گرفتند و سپس پلیس بدلیل عدم ارائه مجوز تظاهرات آنها را بازداشت کرد.

این در حالی بود که این فعالان هر کدام به تنهایی پلاکاردهای دفاع از حقوق همجنسگرایان را در دست داشتند و طبق قوانین روسیه هر کسی به تنهایی می تواند اعتراض خود را بدون مجوز بیان کند.

فعالان حقوق همجنسگرایان در دفاع از همفکران خود در اسراییل دست به اعتراض زدند. در جریان این اعتراضات منفرد یوری گاوریکوف، رهبر سازمان مدافع حقوق همجنسگرایان در روسیه بازداشت شد. به همراه او برخی دیگر بازادشت شده و یا مورد حمله ملی گراها قرار گرفتند.

از زمان به قدرت رسیدن دوباره ولادیمیر پوتین فشارها روی همجنسگرایان افزایش یافته است. در همین زمینه در سال ۲۰۱۳ دولت پوتین قانونی به تصویب رساند که هرگونه تبلیغات جنسیتی غیرسنتی در این کشور ممنوع شد.