فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک

فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک
نگارش از Euronews

خبر کوتاه به دنبال فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک، صدها نفر از محل سکونت خود جابجا شدند. این فوران شدیدترین فوران این کوه آتشفشانی در یک قرن

خبر کوتاه

به دنبال فوران کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک، صدها نفر از محل سکونت خود جابجا شدند.

این فوران شدیدترین فوران این کوه آتشفشانی در یک قرن گذشته محسوب می شود.

این کوه در ۴۵۰ کیلومتری غرب مکزیکو واقع شده است.

مطالب مرتبط