نجات یک بچه فیل در هند

نجات یک بچه فیل در هند

روستاییان و مسئولان جنگل در جنوب هند یک بچه فیل دو ساله را از گودالی که در آن افتاده بود، نجات دادند.

روستاییان و مسئولان جنگل در جنوب هند یک بچه فیل دو ساله را از گودالی که در آن افتاده بود، نجات دادند.

تازه‌ترین ویدیو