نجات تعداد دیگری مهاجر و آغاز محاکمه کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات تعداد دیگری مهاجر و آغاز محاکمه کاپیتان کشتی غرق شده در مدیترانه

آخرین گزارشها از ادامه ورود مهاجران غیرقانونی به ایتالیا از طریق دریای مدیترانه، از نجات هشتاد و چهار مهاجر دیگر و ورود آنها به کاتانیا واقع در جزیره سیسیل حکایت دارد.

بنابه گفته گارد ساحلی ایتالیا کشتی حامل این مهاجران آفریقایی که از لیبی می آمده از نیروی دریایی ایتالیا درخواست کمک کرده است.

این گزارش می افزاید که این افراد بدلیل این که مدتها در کنار یکدیگر بوده اند، از خارش پوست رنج می برند.

همزمان، محمد علی مالک، کاپیتان تونسی کشتی که هفته گذشته با غرق شدن آن باعث مرگ حدود هفتصد و پنجاه مهاجر شد، به دادگاهی در ایتالیا فراخوانده شده و بازجویی از او آغاز شده است.

این کشتی هنگام ورود قایق کمکی پرتغالی بر اثر بار زیاد و همچنین هدایت بد کاپیتان آن غرق شد.

این حادثه رهبران اروپایی را بر آن داشته تا تدابیر سخت تری علیه قاچاقچیان انسان اتخاذ کنند.