برغم خشکسالی در سائو پائولوی برزیل سیل جاری شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برغم خشکسالی در سائو پائولوی برزیل سیل جاری شد

خبر کوتاه

بارش باران سنگین روز پنجشنبه باعث جاری شدن سیل در حومه شهر سائو پائولوی برزیل شد. سیل خانه ها را ویران و هزاران نفر را در ایالت سائو پائولو مجبور به ترک منازل مسکونی خود کرد. شهر سائو پائولو و مناطق پیرامون آن در جنوب شرق برزیل یکی از بدترین خشکسالی های چند دهه اخیر را تجربه و سپری می کنند.