هلی کوپتری کوچک در نزدیکی کنگره آمریکا فرود آمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هلی کوپتری کوچک در نزدیکی کنگره آمریکا فرود آمد

خبر کوتاه
هلی کوپتری تک نفره روز چهارشنبه در نزدیکی ساختمان و منطقه پرواز ممنوع کنگره آمریکا فرود آمد. بدنبال این حادثه بالافاصله خیابانهای اطراف مسدود و تیم خنثی سازی بمب و پلیس وارد عمل شدند. هیچ تهدید تروریستی در کار نبود اما خلبان این هلی کوپتر کوچک جهت انجام تحقیقات بیشتر بازداشت شد. ظاهراً هدف خلبان، پخش نامه به ۵۳۵ عضو کنگره و مبارزه با فساد مالی بهنگام مبارزات انتخاباتی بوده است.