لفاظی های موافقان و مخالفان برادران کاسترو در پاناما

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
لفاظی های موافقان و مخالفان برادران کاسترو در پاناما

پاناماسیتی، پایتخت پاناما، محل اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا، روز جمعه شاهد کشمکش و لفاظی گروهی از مخالفان و موافقان دولت کوبا علیه همدیگر بود.

در یک سو گیلرمو فاریناس، فعال سیاسی و برندۀ جایزۀ ساخاروف و بِرتا سولِر، هر دو از ناراضیان دولت کوبا و همفکران آن دو قرار داشتند و در سوی دیگر حامیان سرسخت برادران کاسترو و دولت کوبا که شعار سر می دادند.

صف آرایی این دو گروه در حالی که دولتهای کوبا و آمریکا به عادی سازی روابط دو جانبه پرداخته اند شاید بیانگر این واقعیت است که دولت های متخاصم برای حفظ قدرت، منافع ملی و بسته به شرایط تغییر موضع می دهند اما ایدئولوژی و حافظه تاریخی ملت ها و گروه ها به آسانی تغییر نمی پذیرد.

پاتریشیا، عضو فدراسیون زنان کوبا و از حامیان دولت کوبا و برادران کاسترو گفت:« مردم کوبا که اینجا نیستند انتظار و پاسخی جز خشم و طرد مخالفان از ما ندارند، نه گیلرمو فاریناس و نه برتا سولر و نه مانند آنها آیینه و نشان دهندگان واقعیت های جامعه کوبا نیستند.»

یکی از مخالفان دولت کوبا هم با اشاره به شعارهای گروه مقابل گفت:« شما در اینجا شاهد عجیب و غریب ترین عبارت ها، و تحمل ناپذیری بودید که رژیم دیکتاتوری کوبا تحریک گر آن است.»

دولت های کوبا و آمریکا پس از بیش از نیم قرن به دشمنی دیرینه خود پایان می دهند و اجلاس سران کشورهای قاره آمریکا در پاناما فرصتی برای دیدار رسمی رهبران این دو کشور است.

فیدل کاسترو، پدر و رهبر انقلاب کوبا موافقت تلویحی خود را با عادی سازی روابط هاوانا و واشنگتن اعلام داشته است.