رای دومای روسیه به سلب مصونیت قضایی از تنها نماینده مخالف الحاق کریمه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رای دومای روسیه به سلب مصونیت قضایی از تنها نماینده مخالف الحاق کریمه

خبر کوتاه
دومای روسیه روز سه شنبه رای به سلب مصونیت قضایی از تنها نماینده روس داد که سال گذشته به ضمیمۀ شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک روسیه رای منفی داده بود. ایلیا پانوماریوف که با احتمال وارد آمدن اتهامات دیگر روبروست می گوید انگیزه این رای دوما سیاسی است.