موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

موج سواری نادر بر روی رودخانه در بریتانیا

به جای امواج پرتلاطم دریا، شماری از موج سواران بریتانیایی، از موج سواری بر روی رودخانه سِورن لذت بردند.

به جای امواج پرتلاطم دریا، شماری از موج سواران بریتانیایی، از موج سواری بر روی رودخانه سِورن لذت بردند.

این پدیده به طور طبیعی اتفاق می افتد. موج قدرتمند و غیر منتظره در این رودخانه هنگامی بوجود می آید که اقیانوس اطلس بر اثر جزر و مد، آب را به داخل کانال تنگ بریستول می راند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست