جشن بازپس گیری کریمه در روسیه

جشن بازپس گیری کریمه در روسیه

مراسم سالگرد بازپس گیری شبه جزیره کریمه در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

مراسم سالگرد بازپس گیری شبه جزیره کریمه در میدان سرخ مسکو برگزار شد.

تازه‌ترین ویدیو