مدارک انفجار آمیا منتشر می شوند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدارک انفجار آمیا منتشر می شوند

دولت آرژانتین مدارک مربوط به انفجار مرکز فرهنگی آمیا را از حالت محرمانه خارج کرد.

همچنین کلیه مدارکی که به صورت غیر مستقیم به این انفجار مربوط می شوند نیز از حالت محرمانه خارج شده اند.

نایب رییس انجمن های یهودی آرژانتین از این اقدام استقبال کرد اما در عین حال صحت مدارک را مورد تردید قرار داد.

پرونده انفجار آمیا بویژه در هفته های اخیر به دلیل قتل دادستان پرونده بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

وی کریستینا فرنانندز، رییس جمهوری آرژانتین را به تلاش برای انحراف تحقیقات متهم کرده بود.