چگونه می توان به آرایش مناسبی در فضا دست یافت؟
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

چگونه می توان به آرایش مناسبی در فضا دست یافت؟

سامانتا کریستوفرتی، فضانورد آژانس فضایی اروپا موهایش را بدستان تری ورتز، فضانورد ناسا سپرده است. کریستوفرتی در توییتری از همکار فضانوردش به عنوان استاد آرایشگری یاد کرده است.

سامانتا کریستوفرتی، فضانورد آژانس فضایی اروپا موهایش را بدستان تری ورتز، فضانورد ناسا سپرده است. کریستوفرتی در توییتری از همکار فضانوردش به عنوان استاد آرایشگری یاد کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست