مهاجمان مسلح در مالی دستار و روپوش مخصوص داشتند

مهاجمان مسلح در مالی دستار و روپوش مخصوص داشتند
نگارش از Euronews

یک مقام ارشد پلیس جمهوری مالی گفت که نتایج تحقیقات اولیه در مورد حمله مسلحانه به رستورانی در باماکو پایتخت این کشور که به کشته شدن پنج نفر انجامید،

یک مقام ارشد پلیس جمهوری مالی گفت که نتایج تحقیقات اولیه در مورد حمله مسلحانه به رستورانی در باماکو پایتخت این کشور که به کشته شدن پنج نفر انجامید، نشان می دهد که این عملیات توسط دو نفر مسلح که دستار و روپوش مخصوص به تن داشته اند صورت گرفته است.

یکی از کارکنان رستوران گفت: "آنها دستار بر سرشان داشتند و من فرار کردم. حتی سعی نکردم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد و گریختم. پس از خروج آنها بود که دیدم چه اتفاقی افتاده و امروز صبح سر کار برگشتم."

در این عملیات مسلحانه یک نفر وارد رستوران شده و آتش گشوده و دیگری در یک وسیله نقلیه منتظر بوده است. به گفته پلیس پس از سال ها این اولین حمله مسلحانه در پایتخت کشور است. رستوران مورد حمله پاتوقی مورد علاقه مهاجران بوده است.

یکی از کارکنان رستوران گفت: “آنها دستار بر سرشان داشتند و من فرار کردم. حتی سعی نکردم بفهمم چه اتفاقی دارد می افتد و گریختم. پس از خروج آنها بود که دیدم چه اتفاقی افتاده و امروز صبح سر کار برگشتم.”

و یک شهروند باماکو گفت: “همه نگرانند. هر کسی تحت تاثیر این رویداد قرار گرفته و بیش از همه مهاجران. اما این می تواند برای هرکسی اتفاق بیافتد. این خشونتی کور و وحشتناک است.”

یکی از کشته شدگان که بلژیکی و افسر هیات مامور اتحادیه اروپا در مالی بوده در خیابان جنب رستوران هدف گلوله قرار گرفته و فرد کشته شده دیگر، راننده یک خودروی پلیس بوده که با پرتاب نارنجک به قتل رسیده است.

مطالب مرتبط