نگرانی تولید کنندگان پنیر پارمسان از افزایش تولید نوع تقلبی آن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگرانی تولید کنندگان پنیر پارمسان از افزایش تولید نوع تقلبی آن

تولیدکنندگان پنیر ایتالیایی معروف پارمسان، نسبت به کاهش رونق این صنعت و جایگزین شدن نوع تقلبی آن نگرانند.

بنابر گزارشها، قیمت پرداخت شده به تولید کنندگان در یک سال گذشته از نه یورو به هفت یورو برای هر کیلو کاهش یافته است.

یکی از آنها می گوید: “کاهش شصت میلیارد یورویی فروش به معنای کاهش اشتغال و پایین آمدن کیفیت و ضمانت محصول بهداشتی بر سر میزهای ماست.”

بنابر گزارشها، تولید پنیر تقلبی پارمسان در سال گذشته در آمریکا سیصد هزار تن و در ایتالیا هم 295 هزار تن بوده است.

این میزان برای اولین بار از میزان محصول واقعی آن بیشتر است.