اعتصاب تاکسی داران بلژیکی علیه اوبر

اعتصاب تاکسی داران بلژیکی علیه اوبر

صدها تن از رانندگان تاکسی در بروکسل روز سه شنبه در اعتراض به خدمات تازه حمل و نقل شهری مانند «اوبر» دست به اعتصاب زدند. رانندگان تاکسی در پایتخت بلژیک از برنامه تاکسیرانی منطقه ای نگرانند و احتمال می دهند که شرکت های نوظهور که از طریق اینترنت در اختیار مسافران هستند به رسمیت شناخته شوند

صدها تن از رانندگان تاکسی در بروکسل روز سه شنبه در اعتراض به خدمات تازه حمل و نقل شهری مانند «اوبر» دست به اعتصاب زدند. رانندگان تاکسی در پایتخت بلژیک از برنامه تاکسیرانی منطقه ای نگرانند و احتمال می دهند که شرکت های نوظهور که از طریق اینترنت در اختیار مسافران هستند به رسمیت شناخته شوند

تازه‌ترین ویدیو