تظاهرات صدها تن از فلسطینیان علیه داعش
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تظاهرات صدها تن از فلسطینیان علیه داعش

صدها تن از فلسطینیان در حمایت از مردم اردن و در واکنش به قتل خلبان اردنی به دست شبه نظامیان داعش، به سمت سفارت اردن در رام الله دست به راهپیمایی زدند. تظاهر کنندگان برنوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: «نابود باد داعش» و «تروریسم مذهب ندارد».

صدها تن از فلسطینیان در حمایت از مردم اردن و در واکنش به قتل خلبان اردنی به دست شبه نظامیان داعش، به سمت سفارت اردن در رام الله دست به راهپیمایی زدند. تظاهر کنندگان برنوشته هایی را حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: «نابود باد داعش» و «تروریسم مذهب ندارد».

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست