کنیا؛ پلیس در واکنش به اعتراض دانش آموزان از گاز اشک آور استفاده کرد
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

کنیا؛ پلیس در واکنش به اعتراض دانش آموزان از گاز اشک آور استفاده کرد

پلیس کنیا برای مقابله با دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در نایروبی که به حذف زمین بازی شان معترض بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد. به گفته فعالان حقوق بشر کنیا، زمین بازی این دانش آموزان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است و در اطراف آن، توسط یکی از سیاستمداران قدرتمند، دیواری کشیده شده است. در اعتراضات روز دوشنبه، دانش آموزان سعی داشتند این دیوار را خراب کنند.

پلیس کنیا برای مقابله با دانش آموزان یک مدرسه ابتدایی در نایروبی که به حذف زمین بازی شان معترض بودند، از گاز اشک آور استفاده کرد. به گفته فعالان حقوق بشر کنیا، زمین بازی این دانش آموزان در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است و در اطراف آن، توسط یکی از سیاستمداران قدرتمند، دیواری کشیده شده است. در اعتراضات روز دوشنبه، دانش آموزان سعی داشتند این دیوار را خراب کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست