بهمن در ایتالیا ۳۰ اسکی باز را در کام خود برد و یک نفر را کشت

بهمن در ایتالیا ۳۰ اسکی باز را در کام خود برد و یک نفر را کشت
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بهمن مهیبی در منطقه آلتو ادیجه ایتالیا، ۳۰ اسکی باز را به کام خود کشید، دو اسکی باز را بیش از ۳۰۰ متر با خود جابجا کرد و جان یک تن را

خبر کوتاه

بهمن مهیبی در منطقه آلتو ادیجه ایتالیا، ۳۰ اسکی باز را به کام خود کشید، دو اسکی باز را بیش از ۳۰۰ متر با خود جابجا کرد و جان یک تن را گرفت.

بدنبال این حادثه، هلیکوپترها نجات یافتگان را از منطقه خطر دور و یکی از سه مصدوم را به بیمارستان منتقل کردند.

مطالب مرتبط