تانگوی جمعی در ۷۸ سالگی پاپ

تانگوی جمعی در ۷۸ سالگی پاپ

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در هفتاد و هشتمین سالگرد تولدش به همراه مومنان مسیحی در حیات کلیسای جامع واتیکان تانگو رقصید.

پاپ فرانچسکو، رهبر کاتولیک های جهان در هفتاد و هشتمین سالگرد تولدش به همراه مومنان مسیحی در حیات کلیسای جامع واتیکان تانگو رقصید.

تازه‌ترین ویدیو