باران سیل آسا در سائوپائولو

باران سیل آسا در سائوپائولو

بخشهای وسیعی از شهر سائوپوئولو در برزیل روز پنجشنبه دستخوش بارش بارانی سنگین شد. بارش این باران همزمان با ساعت تعطیلی مشاغل و ازدحام خیابانها بود. با جاری شدن سیل در معابر عبور و مرور و بزرگراهها، ترافیک در این شهر بیست میلیونی دردسرساز شد.

بخشهای وسیعی از شهر سائوپوئولو در برزیل روز پنجشنبه دستخوش بارش بارانی سنگین شد. بارش این باران همزمان با ساعت تعطیلی مشاغل و ازدحام خیابانها بود. با جاری شدن سیل در معابر عبور و مرور و بزرگراهها، ترافیک در این شهر بیست میلیونی دردسرساز شد.

تازه‌ترین ویدیو