ائتلاف تاریخی سه حزب در ایالت تورینگن آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ائتلاف تاریخی سه حزب در ایالت تورینگن آلمان

حزب چپ آلمان برای نخستین بار با احزاب سوسیال دموکرات و سبز سند ائتلاف امضا کرد.

این ائتلاف که به منظور رقابت در انتخابات ماه دسامبر بر سر دولت ایالتی در شهر ارفورت، مرکز ایالت تورینگن صورت گرفته، در یک نشست خبری اعلام شد.

رسانه های آلمان از این توافق به عنوان اتئلافی تاریخی یاد کرده اند. بر این اساس این نخستین بار خواهد بود که چپ میانه در کنار احزاب سوسیال دموکرات و سبز دولت ایالتی را در آلمان اداره خواهد کرد.

حزب چپ بر این باور است که این ائتلاف می تواند تبدیل به پیامی به دیگر ایالت های آلمان برای انتخابات فدرال ۲۰۱۷ شوند. با این حال ائتلاف صورت گرفته در ایالت تورینگن سبب نارضایتی بسیاری از نمایندگان در پارلمان مرکزی آلمان فدرال شده است.

یکی از سخنگویان اتحادیه دموکرات مسیحی در تورینگن گفته است که این ائتلاف می تواند تمام دستاوردهای پس از فروپاشی نظام کمونیستی در شرق آلمان را طی ۲۵ سال گذشته در معرض خطر قرار دهد. حزب چپ پیش تر با ایدئولوژی سوسیالیسم دموکراتیک فعالیت می کرد.