کاهش میزان فروش "مارکس اند اسپنسر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش میزان فروش "مارکس اند اسپنسر

 
فروشگاههای زنجیره‌ای “مارکس اند اسپنسر” حتی برای آماده کردن بازار نسبت به سقوط غیر مترقبه فروش فصلی خود فرصت کافی نداشت.
با توجه به افشای این خبر روز چهارشنبه گروه بریتانیایی مجبور به انتشار پیش از موعد آمار و ارقام خود شده است.
 
در نتیجه ارزش سهام “مارکس اند اسپنسر” روز پنجشنبه در آغاز کار بازار بورس لندن پنج درصد کاهش را تجربه کرد. با این وجود در پایان کار بازار بورس لندن در همان روز ۰.۵۹ درصد افزایش داشت.
 
در حالی که این گروه حدود نود درصد از درآمد کلی خود را در بریتانیا بدست می آورد فروشش حدود ۱.۸ دهم درصد با رکود مواجه بوده است.
 
بیشترین میزان افت فروش برابر با ۳.۸ دهم درصد در بخش لوازم منزل و پوشاک اعلام شده است.
 
با این وجود میزان فروش بین المللی گروه ۴.۱ دهم درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش داشته است.