رایان ایر در دو بازار بورس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رایان ایر در دو بازار بورس

ارزش سهام رایان ایر، بزرگترین شرکت هواپیمایی اروپا به لحاظ بودجه، در دو بازار بورس دوبلین و لندن افزایش یافت. افزایش بیش از انتظار سود این شرکت در نیمه نخست سال مالی جاری دلیل این افزایش ارزش سهام بود.

در نیمه نخست سال مالی جاری سود خالص این شرکت ایرلندی با رشد ده درصدی به 596 میلیون یورو و درآمد آن با پانزده درصد رشد به بیش از سه میلیارد یورو رسید.