شرکت نوبل بیوکیر در بازار زوریخ

شرکت نوبل بیوکیر در بازار زوریخ
نگارش از Euronews

نوبل بیوکیر، دومین شرکت بزرگ سازنده تجهیزات دندانپزشکی در زوریخ، روز پنج شنبه در مورد سود خود هشدار داد.
ارزش سهام این شرکت در ساعات اولیه گشایش بازار سقوط نه درصدی را تجربه کرد، اما پس از ساعاتی به 4.34 درصد کاهش یافت.

مطالب مرتبط