کاهش نسبی ارزش سهام شرکت لبنی «دانون» در بورس پاریس

کاهش نسبی ارزش سهام شرکت لبنی «دانون» در بورس پاریس
نگارش از Euronews

شرکت مواد لبنی غذایی «دانون» درپی کاهش فروش در کشورهای جنوب اروپا نسبت به بازدهی آینده شرکت هشدار داد. ناامیدی سرمایه گذاران درحالی گریبان این شرکت فرانسوی را گرفته که حداقل طی چند سال گذشته، «دانون» کارنامه موفقی داشته است.

در سال ۱۹۹۷ نزدیک چهار پنجم فروش دانون دراروپای غربی صورت می‌گرفت. با استقبال قدرتهای نوظهور اقتصادی ازمحصولات این شرکت، بازارهای این کشور‌ها جای بازارهای اروپایی را گرفتند و درسال گذشته فروش اروپایی شرکت تا ۳۸ درصد پایین آمد.

این شرکت بزرگ فرانسوی درصدد است میزان فروش خود را ۵ تا ۷ درصد بالا ببرد و نقدینگی خود را درسطح دو میلیارد یورو نگه دارد. با این وجود بی‌اعتمادی سرمایه گذاران موجب شده تا پیش بینی سود مورد نظر شرکت تا نیم درصد کاهش یابد.

اما چرا؟ دلیل آنرا بیشتر باید در کاهش تقاضا در جنوب اروپا و افزایش هزینه تولید دانست.

مطالب مرتبط