چهارراه فرهنگ‌ها؛ نگاهی به سرگذشت ابریشم در چین و اروپا

ویدیوها. چهارراه فرهنگ‌ها؛ نگاهی به سرگذشت ابریشم در چین و اروپا

A co-production with

نام ابریشم در دنیا به چین گره خورده، و در خود چین به سوژو.

تازه‌ترین ویدیو