فرار ارمنی تبارها از قره باغ
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

تصاویری از فرار ارمنی‌تبارهای ساکن منطقه قره‌باغ کوهستانی

هزاران نفر از ارمنی‌تبارهای ساکن منطقه قره‌باغ کوهستانی پس از آنکه جمهوری آذربایجان کنترل کامل این منطقه را برعهده گرفت، با ترک خانه‌های خود به سمت ارمنستان حرکت کردند.

هزاران نفر از ارمنی‌تبارهای ساکن منطقه قره‌باغ کوهستانی پس از آنکه جمهوری آذربایجان کنترل کامل این منطقه را برعهده گرفت، با ترک خانه‌های خود به سمت ارمنستان حرکت کردند.

بنا به گفته مقام‌های ارمنستان، تا ظهر دوشنبه ۲۵ سپتامبر در مجموع ۴ هزار و ۸۵۰ نفر از منطقه قره‌باغ کوهستانی وارد ارمنستان شده‌اند.

برخی از ساکنان ارمنی‌تبار این منطقه با ابراز نگرانی از پاکسازی نژادی توسط جمهوری آذربایجان، گفتند که نمی‌خواهند تحت حاکمیت باکو زندگی کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست